HopSiup - Klub Malucha
Sprawdź naszego Facebooka!

Cennik

  • Czesne za miesiąc – 800,00 zł minus dofinansowanie w ramach programu „Maluch+ 2018” w wysokości 100,00 zł (opłata dla rodzica 700 zł)
  • Opłata wpisowa jednorazowa – 300,00 zł w ramach której zapewniamy: materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne, okazjonalne podarunki.
  • Opłata za wyżywienie – 11,50 zł/dzień (kwotę mnożymy x ilość dni w miesiącu, gdy dziecko uczęszcza do Klubu). W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne, należy poinformować o tym fakcie placówkę, aby ta mogła zgłosić absencję do firmy cateringowej, nie później niż do 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Zgłoszenie nieobecności dziecka po godz. 15.00 skutkuje naliczeniem opłaty za wyżywienie.